Posts Tagged “Feminizm”

„O kobietach wiemy wszystko”

Maj 6, 2016 Opublikowano w: Literatura polska, Recenzje   Czytaj dalej
„O kobietach wiemy wszystko”

Agnieszka Graff, Marta Frej, Memy i graffy. Dżender, kasa i seks, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015. Wspólna książka niezwykle popularnych na gruncie polskim autorek – Agnieszki Graff i Marty Frej, Memy i graffy. Dżender, kasa i seks, z założenia miała uderzyć we wszystkie czułe punkty społeczeństwa – szczególnie tej jego części, która słów „feminizm” i [...]

Wyjście z cienia

Lipiec 6, 2015 Opublikowano w: Literatura obca, Recenzje   Czytaj dalej
Wyjście z cienia

Alexandra Popoff, Żony. W cieniu mistrzów literatury rosyjskiej, przeł. Alina Siewior-Kuś, Świat Książki, Warszawa 2015. Współczesne pojmowanie małżeństwa rozciąga się pomiędzy dwoma przeciwstawnymi biegunami – podejściem tradycyjnym, opartym na rodzinnym patriarchacie oraz partnerskich stosunkach między małżonkami. Modele te okazują się jednak nieprzydatne do oceny relacji pomiędzy najsłynniejszymi rosyjskimi pisarzami XIX i XX wieku a ich [...]

Walka o wolność

Czerwiec 12, 2015 Opublikowano w: Literatura faktu, Literatura obca, Recenzje   Czytaj dalej
Walka o wolność

Sally Armstrong, Wojna kobiet, przeł. Bożena Kucharuk, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2015. Fikcja literacka, nawet najbliższa rzeczywistości, nigdy nie będzie miała takiego oddziaływania, jak literatura faktu. Fikcyjna historia oczywiście może wzbudzać w czytelniku różne emocje, ale po skończonej lekturze ma on pewność, że opowieść tak naprawdę się nie wydarzyła, jest dziełem wyobraźni autora. Sprawa [...]

Feminizm w dobie neoliberalizmu

Luty 18, 2015 Opublikowano w: Literatura obca, Recenzje   Czytaj dalej
Feminizm w dobie neoliberalizmu

Nancy Fraser, Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu, tłum. Agnieszka Weseli, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014, s. 336. Kiedyś zamiast słowa „feministka” używało się jego mniej pejoratywnych synonimów – „sufrażystka”, „emancypantka”. Kiedy jednak i jak to się stało, że feminizm w wielu środowiskach nabierać zaczął znaczeń jednoznacznie negatywnych? Czemu feministka przywodzi na myśl [...]

Podpalić piedestał. Wywiad z Markiem Susdorfem

Luty 1, 2015 Opublikowano w: Literatura polska, Varia   Czytaj dalej
Podpalić piedestał. Wywiad z Markiem Susdorfem

Krytycznie wyrażasz się o najnowszej literaturze w Polsce. W jednym z wywiadów zauważyłeś, że żyjemy w literackim fin de siecle’u. Sparafrazowałeś nawet Nietzschego: „Literatura nie żyje”. Nie lepiej, Twoim zdaniem, wygląda kondycja rodzimej literatury LGTB. Zarzucasz młodym polskim pisarzom i pisarkom wtórność i płaskość. Przede wszystkim jednak – to chyba zarzut najcięższy – konstatujesz nieobecność [...]

Prowokacyjna kobiecość

Styczeń 23, 2015 Opublikowano w: Literatura polska, Recenzje   Czytaj dalej
Prowokacyjna kobiecość

Inga Iwasiów, W powietrzu, Wielka Litera, Warszawa 2014. Inga Iwasiów, literaturoznawczyni i autorka m.in. Umarł mi. Notatnika żałoby oraz powieści Bambino, nie boi się poruszać odważnych tematów w swoich książkach. Jednym z kluczowych problemów dla tej znanej polskiej powieściopisarki i eseistki jest szeroko pojęta seksualność – szczególnie seksualność kobieca. W powietrzu, najnowsza pozycja w dorobku Iwasiów, [...]

Skutki pewnego feminizmu

Maj 30, 2014 Opublikowano w: Literatura polska, Recenzje   Czytaj dalej
Skutki pewnego feminizmu

Julia Holewińska, Skarpety i papiloty, Wydawnictwo Tashka, Warszawa 2013. Julia Holewińska jest jedną z najbardziej cenionych dramatopisarek w Polsce, stypendystką m.in. Ministerstwa Kultury oraz Miasta Stołecznego Warszawy, autorką tekstów publikowanych m.in. w „Dialogu” oraz „Teatrze”. Skarpety i papiloty są jej pierwszą sztuką napisaną z myślą o niedorosłym odbiorcy. Jak głosi nota wydawcy, sztuka została stworzona [...]

Droga z rozległym widokiem

Maj 2, 2014 Opublikowano w: Literatura naukowa, Literatura polska, Recenzje   Czytaj dalej
Droga z rozległym widokiem

Agnieszka Dauksza, Kobiety na drodze. Doświadczenie przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Universitas, Kraków 2013. Agnieszka Dauksza jest doktorantką na Wydziale Polonistyki UJ. Kobiety na drodze to jej pierwsza książka (wcześniej publikowała w czasopismach, m.in. „Tekstach Drugich”, „Wielogłosie”, „Schulz Forum”, „Fragile” i in.). Problem udziału kobiet w przestrzeni publicznej i ich wyobrażeń [...]

Strona 1 z 3123