„Niech mówią znaki”

Dodano: Wrzesień 29 2016 przez admin

Rene Wawrzkiewicz, Patryk Hardziej, Ogólnopolskie Wystawy Znaków Graficznych, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2016.

„ – Czym jest znak graficzny? / – Jest to najważniejsza praca w grafice użytkowej, to jest moja miłość” (s. 5). Tak o znaku graficznym wypowiadał się Karol Śliwka, polski artysta grafik, autor plakatów, znaczków pocztowych, opakowań, okładek i znaków firmowych. Książka Rene Wawrzkiewicza i Patryka Hardzieja, Ogólnopolskie Wystawy Znaków Graficznych, zaprasza do wejścia w świat grafiki. Zachęca do zrozumienia, czym jest ta dziedzina twórczości i poznania jej historii. Nie są to jednak dzieła grafiki Albrechta Dürera lub Henri de Toulouse-Lautrec’a, ale projekty podstawowych elementów komunikacji wizualnej, czyli znaków.

Rene Wawrzkiewicz to projektant, researcher, organizator i kurator dizajnu. Zainicjował powstanie i współzałożył Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Patryk Hardziej jest ilustratorem i projektantem grafikiem. Zajmuje się wykonywaniem projektów z zakresu ilustracji, brandingu, projektowania logo, komunikacji wizualnej, grafiki edytorskiej, a także projektów artystycznych. Wawrzkiewicz i Hardziej podjęli próbę zrekonstruowania oraz uzupełnienia historycznej ekspozycji, jaką stanowiła Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych w 1969 roku. W wyniku tych działań powstała Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych, prezentowana w 2015 roku w Centrum Designu w Gdyni oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2016 planowane jest wystawienie ekspozycji w wielu polskich i zagranicznych galeriach.

Książka, towarzysząca wystawie, ma formę obszernego katalogu, prezentującego wszystkie prace graficzne, które były eksponowane na obu pokazach Znaków Graficznych. Przedstawiono tu projekty zarówno z lat 1945-1969, jak i najnowsze – tworzone w latach 2000-2015. Bogaty materiał ilustracyjny opatrzono krótkim komentarzem, wprowadzającym w problematykę grafiki użytkowej i form znaków. Zarysowano również historię dwóch wystaw i przedstawiono czołowych projektantów tej dziedziny. Wśród 670 znaków graficznych, zreprodukowanych w katalogu, odnaleźć można między innymi najbardziej rozpoznawalne, związane z: Pekao, Modą Polską, CPN-em, Unitrą, Domem Handlowym „Telimena”, a także inne, uważane obecnie za ikoniczne i stworzone przez: Ryszarda Bojara, Romana Duszka, Jana Hollendera, Karola Śliwkę oraz Leona Urbańskiego.

Ogólnopolskie Wystawy Znaków Graficznych to nietuzinkowe kompendium zawierające przegląd najbardziej rozpoznawalnych polskich znaków graficznych stosowanych po 1945 roku. Od końca lat 60. XX wieku nie powstała w Polsce żadna wystawa ani publikacja, która podejmowałaby próbę całościowego pokazania historii znaków graficznych. Licznie zreprodukowane projekty graficzne stanowią tu przeważającą treść książki. Odczuwalny jest jednak brak bardziej szczegółowego komentarza do poszczególnych realizacji i sproblematyzowanego opisania zjawiska znaków graficznych.

Katarzyna Czajkowska


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/kmcieslik/domains/literatki.com/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1044